συναυλία

K O N Z E R T

 

Donnerstag, 3. September 2020 / 21:00-22:00

Restaurant Café Boy, Kochstrasse 2, 8004 Zürich

www.cafeboy.ch

 

K O N Z E R T

 

Samstag, 26. September 2020 / 19:00-20:15

Atelier für Musik und Bewegung, Schlossergasse 9, 8001 Zürich

www.musikundbewegung.ch  / www.zuerich1.ch

 

 P R I V A T E S  K O N Z E R T  ?

 

Engagieren Sie uns für Ihr Fest!

Ob abendfüllendes, konzertantes Programm oder zum Apéro/Essen: Fragen Sie uns an!

 

Wir freuen uns